Agencja Rozwoju Przemysłu, która chce wykorzystać swoje doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw w odbudowie potencjału miast. Jak dalej mówił Dariusz Śliwowski podczas debaty „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na rzecz eliminowania barier rozwoju miast średnich”, zorganizowanej w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój, została przeanalizowana sytuacja gospodarczo-społeczna 38 miast i spośród nich wybrano grupę do pierwszego etapu Programu. – Dzięki programowi Fabryka, wpisującemu się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wspieramy zrównoważony rozwój całej Polski. Planujemy zbudować w wielu miastach biurowce o łącznej powierzchni 300 tys. m kw. Zatrudnienie znajdzie w nich 30 tys. osób – powiedział Dariusz Śliwowski.

– Oprócz Radomia, gdzie trwają już prace nad rewitalizacją Fabryki Broni, planujemy do końca 2018 r. podpisać 2–4 listy intencyjne z miastami, które w naszej ocenie mają największy potencjał na sukces wspólnej inwestycji

– dodał Śliwowski.

Program Fabryka został zainaugurowany w czerwcu br. w Radomiu. Po rewitalizacji dawnej Fabryki Broni powstanie tu nowoczesny obiekt biurowy o pow. prawie 18 tysięcy mkw.

Śliwowski poinformował, że z ubiegłorocznej ankiety przeprowadzonej wśród samorządowców nt. ich oceny Specjalnych Stref Ekonomicznych wynika, że o ile w dużej mierze ograniczono w nich znacząco bezrobocie, to nie zdołano powstrzymać migracji młodego pokolenia do dużych aglomeracji z mniejszych ośrodków. – Stąd zrodził się pomysł, by w tych miastach zatrzymać młodych ludzi, zwłaszcza chcących pracować w centrach IT, centrach outsourcingowych, firm hi-tec. Bowiem jedną z głównych barier uniemożliwiających podejmowanie przez nich pracy jest brak na miejscu odpowiednich powierzchni biurowych – wyjaśnił wiceszef ARP.