W ciągu trzech dni konferencji, 4–6 września br., swoje poglądy nt. aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej wymieniali szefowie rządów i parlamentów, obecni byli ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych koncernów, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z ponad 60 krajów.

Podczas sześciu sesji plenarnych uczestniczyli w ponad 180 panelach dyskusyjnych, wykładach, warsztatach oraz prezentacjach narodowych i regionalnych.

Rada Programowa obecnego Forum ogłosiła Człowiekiem Roku 2017 premiera Litwy, Sauliusa Skvernelisa. W głosowaniu pokonał Janinę Ochojską, Jacka Majchrowskiego, Roberta Biedronia, Adama Bodnara i Grzegorza Kołodko. Firmą roku 2017 został Polski Fundusz Rozwoju. Najlepszą organizacją pozarządową – Polska Akcja Humanitarna. Nagrodę w kategorii „Nowa Kultura, Nowej Europy im. Stanisława Vincenza” otrzymał Krzysztof Penderecki.

Podczas jednego z paneli dyskusyjnych premier Mateusz Morawiecki zwrócił szczególną uwagę na branżę gier komputerowych. Zapowiedział rozwiązania korzystne dla producentów gier, m.in. ulgi podatkowe, jeśli gra będzie zawierała elementy kulturotwórcze, a także promocję gier przez PAIiH. W obecności premiera podczas Forum Ekonomicznego podpisana została umowa o utworzeniu funduszu SpeedUp Energy Innovation. Dzięki niej PGE, PFR i NCBR zainwestują 100 mln zł w najbardziej innowacyjne start-upy.

– Potrzebujemy dużych firm, także z zagranicy, aby inwestowały w naszą gospodarkę. Trzeba jednak, by wykorzystywały potencjał polskich pracowników na równi z własnymi, płaciły w Polsce podatki i wykorzystywały – w przypadku firm produkcyjnych – polskie produkty. To klucz do sukcesu i porozumienia

– mówiła wicepremier Beata Szydło w debacie pt. „Między gospodarką a polityką. Europa w poszukiwaniu recept na wzrost gospodarczy i społeczny”, moderowanej przez red. naczelnego „Gazety Polskiej” Tomasza Sakiewicza, inaugurującej tegoroczne Forum w Krynicy. Jej zdaniem biznes potrzebuje wsparcia ze strony państwa przede wszystkim w sferze otoczenia prawnego, ale państwo musi jednocześnie bronić wszystkich obywateli i ich interesów.

W innej debacie prowadzonej przez red. Sakiewicza minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński, stwierdził, że obecny rząd „od początku nastawiony był optymistycznie do nakreślonej przez siebie wizji rozwoju Polski”. – Efekty tego, co robimy, w skali makro i mikro robią wrażenie na świecie. Wiadomo, że obecnie wszystkie kraje UE odczuwają wzrost gospodarczy. Jednak w Polsce stopa tego wzrostu jest dwukrotnie wyższa od średniej unijnej. To pozwala na stosunkowo szybkie osiągnięcie przez nas średniego poziomu rozwoju w krajach UE – uważa Kwieciński.

– 1270 sieci franczyzowych w Polsce, z tego ponad 100 franczyzobiorców eksportujących swoje towary i usługi. W ub. roku przybyło w całym kraju ok. 4 tys. placówek działających na zasadzie franczyzy. To dobra forma relacji między mniejszymi a większymi podmiotami

– ocenił Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju podczas panelu nt. franczyzy, prowadzonego w Strefie Wolnego Słowa. – Ponad 5 tys. sklepów mojej sieci działa w Polsce w oparciu o franczyzę – poinformował uczestniczący w tej debacie dyr. Alfred Kubczak z sieci Żabka Polska. Ten rodzaj działalności w handlu to połączenie jego modelu tradycyjnego i nowoczesnego, umożliwiającego wykorzystywanie łańcucha logistycznego od franczyzodawcy. Zgodził się z nim Piotr Hofman, prezes Rady Gospodarczej SWS. – Obserwujemy swoistą modę na franczyzę. To pomost traktowany przez początkujących przedsiębiorców jako sposób na naukę biznesu od podmiotów doświadczonych, posiadających know-how czy zapewniających obsługę księgową i prawną – stwierdził.

– Ustawa regulująca zasady przewozów pasażerskich w miastach, przygotowywana przez Ministerstwo Infrastruktury, powinna uwzględniać zasady działania takiej firmy jak nasza, a jej obecny projekt uwzględnia jedynie funkcjonowanie korporacji taksówkowych

– stwierdził podczas innej debaty tegorocznego Forum w Krynicy dyr. Mateusz Litewski z Uber Polska. – Obecnie pozostajemy w dialogu z Ministerstwem Finansów – chcemy zobowiązać się do umożliwienia pełnej kontroli przez państwo wszelkich transakcji finansowych między moją firmą a jej klientami. Zgadzamy się, że z Uberem powinni jeździć licencjonowani kierowcy na zasadzie umowy o pracę, choć część z nich obecnie zawiera umowy o dzieło – dodał Litewski.

Tomasz Dąbrowski, członek zarządu Poczty Polskiej SA, przypomniał podczas jednego z paneli moderowanych przez red. Tomasza Sakiewicza, że jego firma kończy w tym roku 460 lat. – Poczta się przez cały ten czas zmienia. Instytucją finansową jest już od pewnego czasu – dodał Dąbrowski. – Od początku ub. roku we wszystkich naszych placówkach można płacić kartami płatniczymi. PP pozostanie jednak instytucją, której podstawowa działalność to dostarczanie adresatom paczek i listów. Stawiamy jednocześnie na rozwój sektora e-commerce. Będziemy też rozwijać usługi wspólnie z Bankiem Pocztowym i Ubezpieczeniami Pocztowymi. Myślimy również o nowoczesnych kanałach dostępowych. Chcemy bardzo mocno zaistnieć w obszarze cyfryzacji – w sektorze finansowym, jak i w zakresie dostarczania korespondencji kanałami elektronicznymi. Choć jednocześnie będziemy uzupełnieniem sektora finansowego – zakończył.