Żołnierze 9 baterii pod okiem instruktora oraz kierownika zajęć praktycznie wykonywali okopy, ukrycia na sprzęt bojowy i stan osobowy metodą ręczną, mechaniczną oraz z wykorzystaniem materiału wybuchowego - czytamy.

Głównym celem zajęć było doskonalenie organizacji pracy podczas wykonywania ćwiczebnych i bojowych sieci służących do wykonania okopu, ukrycia na sprzęt bojowy i stan osobowy. Dzięki takim zajęciom żołnierze oswajają się ze skutkami działania wybuchu, co w obecnej rzeczywistości stanowi stałe zagrożenie. Ponadto uświadamiają sobie, że życie żołnierza to przede wszystkim walka z własnym strachem, gdyż praca i obcowanie z materiałami wybuchowymi stanowi wyzwanie dla psychiki człowieka - informuje mazurski pułk.