Każdy z nas ma ograniczone zasoby uwagi i koncentracji, ograniczony czas. Nasz czas i naszą uwagę powinniśmy poświęcać na to co najcenniejsze i nie bać przestać zajmować tym co nie przynosi dobrych skutków. Powinniśmy umieć wybierać to co lepsze oddać jedną rzecz za coś lepszego. Szczególnie w kwestii podejścia do życia i poglądów. Jeśli więc trafimy na coś lepszego; mądrzejsze podejście do życia, głębsze i prawdziwsze wartości dobrze je zmienić i być i wiernym szukaniu lepszego dobra i prawdy. Nie ma nic złego w zmienienie poglądów i szukaniu prawdy. Gotowość na zmiany, na rozwój, na uwolnienie się od tego, co stare jest właściwą droga. Dzięki temu jesteśmy w stanie znaleźć coś jeszcze piękniejszego i prawdziwszego. Bez takiej postawy łatwo popaść w dogmatyzm i skostnienie poglądów.


,,Dwóch mężczyzn udało się w okolicę, z której wyemigrowali wszyscy mieszkańcy.
Chcieli znaleźć coś, co mogliby zabrać i sprzedać i przez to pomóc swoim rodzinom.
Jeden z nich znalazł stare konopie, powiedział swojemu towarzyszowi, po czym zabrali ze sobą wielkie naręcze konopi. W drodze powrotnej jeden z nich znalazł płótno konopne.
O, to do tego używali tych konopi – powiedział i wyrzucił niesione przez siebie naręcze, zabierając zamiast tego płótno.
Drugi stwierdził, że same konopie mu wystarczą i nie chciał zamienić ich na płótno.
Trochę dalej znaleźli trochę bawełny. Bawełna jest lepsza niż płótno konopne, więc ten, który wyrzucił wcześniej konopie, teraz wyrzucił płótno i wziął bawełnę.
Drugi zaś znowu stwierdził, że wystarczą mu konopie, których wcześniej nazbierał. 
Potem znaleźli jedwab. Pierwszy z mężczyzn wyrzucił bawełnę i zabrał jedwab, a drugi znowu stwierdził, że konopie, które niósł, mu wystarczą. 
Jeden z nich był gotów zamienić to, co miał, na coś lepszego.
Dalej znaleźli srebro. Ten, który niósł jedwab, wyrzucił go i wziął srebro.
A potem znaleźli złoto, więc wyrzucił srebro i wziął złoto.
I kiedy w końcu wrócili do domu, jeden z nich przyniósł złoto, a drugi garść konopi.
Ten, który przyniósł konopie, nie przyniósł swojej rodzinie szczęścia. Rodzina narzekała. 
Ten, który przyniósł złoto, został powitany z szerokim uśmiechem.”

Stara opowieść o dwóch mężczyznach ze zbioru Digha Nikāyi.