Obiekt Alfa wybudowano tak, aby przetrwał wybuch jądrowy. Do XXI wieku nie było go na mapach, a nawet dziś w Google Maps czy na zdjęciach satelitarnych widoczny jest jedynie pagórek porośnięty trawą. Obiekt ma zachowane oryginalne, w pełni sprawne instalacje, urządzenia, wyposażenie i wystrój wnętrz. Znajdują się tu między innymi komory służące do odkażania, laboratoria, komory badawcze, gabinet lekarski, biuro, dyspozytornia, będąca głównym centrum dowodzenia schronem oraz maszynownia z potężnymi wentylatorami i stacją filtrów, dostarczającymi powietrze z zewnątrz. Doskonale zachowało się oryginalne wyposażenie pomieszczeń: sprzęt laboratoryjny, urządzenia biurowe, łączność wewnętrzna, kamery, rejestratory promieniowania i inne urządzenia, które są utrzymywane w pełnej gotowości. Dodatkowy klimat lat PRL-u tworzą oryginalne meble, w pełni wyposażona kuchnia z zastawą stołową i wiele innych oryginalnych eksponatów. Wszystkie badania, które były prowadzone w laboratorium są do tej pory utajnione. Wiadomo, że przeprowadzono m.in. eksperyment polegający na zamknięciu kilkunastu ludzi na 21 dni, aby sprawdzić, jak organizm reaguje w ekstremalnej sytuacji, przy totalnym odcięciu od świata zewnętrznego.

Obiekt Alfa został udostępniony dla zwiedzających w 2016 roku jako Muzeum Zimnej Wojny. Mieści się w Warszawie, na terenie Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii.

Ze względu na lokalizację na terenie wojskowym, zwiedzanie schronu możliwe jest po uprzedniej rejestracji.

www.obiektalfa.pl