Biogazownie to polski patent na zieloną energię. Energetyka rozproszona jest obecna i mocno akcentowana w strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Inwestycje w OZE, oparte na unijnych funduszach publicznych o raz finansowaniu komercyjnym czynią biogazownie miejscem inwestycji krajowego kapitału. Biogazownie to z jednej strony nowe miejsca pracy poza aglomeracjami, z drugiej wzrost bezpieczeństwa ekologicznego naszego kraju. Sektor biogazowy jest elementem gospodarki niskoemisyjnej, dlatego warto, by nasze ustawodawstwo celnie ten sektor wspierało.

O tym wszystkim porozmawiamy z gośćmi w naszym studiu, a będą nimi:
- Artur Zawisza, wiceprezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
- Dariusz Bojsza, prezes Zarządu Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności
- Aleksander Duch, przewodniczący Zarządu Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego
- Beata Matecka z Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej
- Sylwia Koch-Kopyszko, prezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności  
- Przemysław Pytlak, radca prawny

Zapraszamy do oglądania naszego Studia Stream1. Transmisja od godziny 14:30:

 

Poniżej transmisja z panelu dyskusyjnego organizowanego przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy: