W pracach Wydziału Kresowego biorą udział również wolontariusze ze Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz specjaliści litewscy. Poszukiwania i ekshumacje grobów Polaków są kontynuowane także w innych miejscach na Litwie. Zakończenie obecnego etapu zaplanowano na połowę września, po zrealizowaniu prac w poszczególnych lokalizacjach.