Przygotowanie żołnierzy planowanych do udziału w IX zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji Resolute Support w Afganistanie trwało sześć miesięcy. W tym czasie żołnierze intensywnie się szkolili, kompletowali dokumentację, uzupełniali wymagane kursy specjalistyczne oraz badania lekarskie i obowiązkowe szczepienia. Kolejnym etapem przygotowań była weryfikacja umiejętności żołnierzy przez komisję z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, a następny to certyfikacja narodowa całością sił kontyngentu wojskowego - czytamy na portalu 10. BLog. 

Sprawdzenie gotowości Narodowego Elementu Wsparcia odbyło się w oparciu o ćwiczenie taktyczno-logistyczne, które przygotowali żołnierze batalionu dowodzenia i zabezpieczenia. Sprawdzono m.in. wykonywanie norm szkoleniowych z posługiwania się bronią i wyposażeniem indywidualnym żołnierza. Następnie, po wprowadzeniu sygnałów alarmowych, komisja zweryfikowała umiejętności żołnierzy podczas takich  sytuacji jak: użycie broni masowego rażenia, próby wtargnięcia do bazy czy udzielanie pomocy rannym i poszkodowanym - informuje opolska brygada.