Uroczysta zbiórka miała szczególną rangę dla polskich żołnierzy, ponieważ wziął w niej udział Ambasador RP w BiH Jarosław Lindenberg. Odznaczenia “The European Union Common Security and Defence Policy Medal Althea” wręczał dowódca misji EUFOR ALTHEA major general Martin Dorfer. 

W swoim przemówieniu generał Dorfer powiedział uhonorowanym żołnierzom.

Reprezentujecie praktyczną i pozytywną afirmację poparcia ze strony waszych rządów i Sił Zbrojnych dla EUFOR i mieszkańców Bośni i Hercegowiny

- powiedział dowódca EUFOR ALTHEA.

Polscy żołnierze obecni są w Bośni i Hercegowinie od ponad 20 lat. Obecnie głównym zadaniem stojącym przed polskimi żołnierzami PKW w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie w ramach sił EUFOR jest szkolenie i doradzanie oraz budowa wybranych zdolności bojowych SZ BiH zgodnie ze standardami NATO i UE, oraz monitorowania przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności. Ponadto PKW realizuje szereg przedsięwzięć związanych ze wspieraniem władz lokalnych w utrzymaniu bezpiecznych warunków  do wdrażania ustaleń zawartych w porozumieniach pokojowych. Poza działaniami ściśle szkoleniowymi PKW wspomaga i organizuje pomoc humanitarną, jak również prowadzi zajęcia ze świadomości minowej.