Głównym punktem rozmów w Sztabie Generalnym były kwestie związane z dwustronną współpracą wojskową. Szefowie sztabów omówili dotychczasowe obszary współdziałania oraz możliwości rozwoju dalszej współpracy - czytamy na oficjalnym portalu SG WP.

W trakcie dyskusji poruszono również temat zaangażowania Sił Zbrojnych RP we wzmacnianie wschodniej i południowej flanki NATO, w tym obecność polskich kontyngentów wojskowych na Łotwie i w Rumunii. Gen. Andrzejczak i wiceadmirał Mellett omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa w regionie. 

Szef Sztabu Generalnego WP odwiedził też 2. Brygadę w Dublinie, gdzie spotkał się z kadrą dowódczą oraz obejrzał sprzęt i uzbrojenie znajdujące się na wyposażeniu jednostki.

W trakcie wizyty generał Andrzejczak spotkał się także z ministrem obrony Irlandii Paulem Kehoe.

Było to pierwsze spotkanie obu szefów sztabów po objęciu przez generała Andrzejczaka stanowiska szefa Sztabu Generalnego WP. Wiceadmirał Mark Mellett gościł w Sztabie Generalnym WP w październiku 2017 r. - podaje SG WP.