„Niepodległa dla wszystkich” podejmuje temat niezwykle ważny w kontekście historii Dolnego Śląska, regionu naznaczonego wielokulturowością, ale również odnosi się do wydarzeń i zmian, jakie zachodzą w polskim społeczeństwie współcześnie. 60 organizatorów w 40 różnych miejscowościach opowie o swojej Małej Ojczyźnie, odwołując się do okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości.

– wyjaśniła.

W ramach EDD w wałbrzyskiej Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki zaplanowano wydarzenia związane z historią uprzemysłowienia i postępu myśli technicznej – wdrażanej na tym terenie w XVIII i XIX wieku. Odbędą się m.in. warsztaty historii mówionej skoncentrowane wokół tematu „Niepodległości wielonarodowej”, a także prelekcje i prezentacje, które przybliżą m.in. życie repatriantów z Kresów czy Francji w powojennej Polsce.

Podczas spaceru zorganizowanego przez Fundację Księżnej Daisy von Pless po historycznym uzdrowisku Książąt Pszczyńskich uczestnicy będą mogli zapoznać się z wielokulturowością regionu wałbrzyskiego.

Z kolei w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu posłuchać będzie można prelekcji dotyczącej artystów żydowskiego pochodzenia w Armii Andersa. Muzeum Narodowe we Wrocławiu przygotowało wykład na temat awangardy w sztuce polskiej dwudziestolecia międzywojennego, natomiast w Ossolineum zaplanowano wystawę plakatów z lat 1918–1920, a także zdjęć z okresu 1945–1950, dokumentujących odbudowę Wrocławia ze zniszczeń wojennych.

Ideą Europejskich Dni Dziedzictwa jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie kulturowym. Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej, której celem jest promocja zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. W Polsce odbywa się ono od 1993 roku, a od 2007 r. jego koordynatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wydarzenia w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa odbędą się podczas dwóch weekendów:

8-9 i 15-16 września.