W ramach programu FIFT (Mortar Future Indirect Fire Turret), 120 mm. system moździerzowy ma zapewnić ochronę załogi przed ciśnieniem oraz hałasami i odłamkami. System musi również charakteryzować się dużym stopniem automatyzacji, szybkostrzelnością, wynoszącą 16 pocisków na minutę oraz długotrwałą (6 pocisków na minutę). Czas reakcji na ostrzał wynosić ma 30 sekund, a zmiana pozycji osiągnięta ma być w ciągu 90 sekund. Moździerz powinien być zdolny do miotania pociskami kal. 120 mm M121 BMS czy RMS6-L i nowoczesną amunicją. Zasięg minimalny dla ognia bezpośredniego wynosi 50 metrów, a pośredniego 200. Z kolei zasięg maksymalny wynieść ma od 8 km do aż 20 km.