W głównej konferencji planistycznej uczestniczył zespół autorski do opracowania ćwiczenia oraz przedstawiciele ćwiczących JW.

 

W ramach konferencji dokonano sprecyzowania obsady etatowej kierownictwa ćwiczenia, uszczegółowienia przedsięwzięć związanych z ustaleniami dotyczącymi miejsca przeprowadzenia poszczególnych epizodów ćwiczenia, zasad dowodzenia i łączności oraz zakwaterowania i wyżywienia uczestników ćwiczenia. Dokonano także przeglądu i oceny postępu prac nad dokumentami do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia opracowanych przez Zespół Autorski oraz określono zadania do dalszych prac nad opracowaniem dokumentów dla ćwiczących wojsk — informuje oficjalny portal 16. DZ.

 

Na zakończenie konferencji szef Zespołu Autorskiego płk Piotr Fajkowski podziękował uczestnikom za dotychczasowe zaangażowanie w przygotowanie ćwiczenia i wskazał najważniejsze problemy do rozwiązania w toku dalszych prac planistycznych — czytamy.

 

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach przygotowania ćwiczenia będzie rekonesans rejonu ćwiczenia na poligonie w Drawsku Pomorskim, który zaplanowano na wrzesień — podaje pomorska dywizja.