15 sierpnia pielgrzymi wezmą udział w uroczystościach święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - jednym z największych pod względem liczby uczestników wydarzeń religijnych na Jasnej Górze. Kolejne pielgrzymki przybędą przed obchodzonym 26 sierpnia odpustem Matki Bożej Jasnogórskiej.

Dziś na Jasną Górę dotarła już Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości każda grupa pielgrzymkowa niosła państwową flagę. Jak podało biuro prasowe sanktuarium, w tym roku ponad 1,1 tys. pielgrzymów prowadziło hasło, nawiązujące do roku duszpasterskiego: „Obdarowani”.

Włączam się w to przesłanie, pod którym oni idą: obdarowani. Obdarowani przede wszystkim mocą i łaską Ducha Świętego, obdarowani Jezusem, obdarowani Maryją, obdarowani sobą

- powiedział cytowany przez biuro prasowe metropolita gnieźnieński, prymas Polski abp Wojciech Polak, który witał pielgrzymów u celu wędrówki.

W tym roku, w którym przeżywamy jako kościół prawdę o napełnieniu nas Duchem Świętym, o darach, które otrzymujemy w sakramencie chrztu, bierzmowania, chcemy - odkrywając to nasze powołanie - starać się na nie odpowiedzieć. Odpowiedzieć tak, jak odpowiadała Maryja

- zaznaczył prymas.

Przecież ona w tajemnicy zwiastowania była tą, która została napełniona łaską, napełniona i zacieniona Duchem Świętym - i na ten dar, i na tę łaskę powołania odpowiadała. I dlatego też przyjeżdżam tutaj w tym duchu, by razem z wszystkimi pielgrzymami modlić się, prosząc o to, by odkrywali w sobie ten dar napełnienia Duchem Świętym, i w swoim życiu odchodząc stąd, sprzed oblicza Matki Najświętszej, potrafili na ten dar odpowiadać

– zaznaczył abp Polak.

W ciągu 9-11 dni pątnicy pielgrzymki gnieźnieńskiej przemierzają – w zależności od miejsca wymarszu - od ok. 300 do prawie 400 km. Msza dla tych pielgrzymów zostanie odprawiona na jasnogórskim szczycie w poniedziałek, kiedy przypada święto Przemienienia Pańskiego.

W najbliższych dniach, aż do 14 sierpnia, niemal codziennie na Jasną Górę będą docierały piesze pielgrzymki z prawie wszystkich polskich diecezji (dołączą do nich grupy i osoby indywidualne przybywające autokarami, samochodami czy koleją). W największych pielgrzymkach idzie po kilka tysięcy osób. Kulminacja szczytu pielgrzymkowego nastąpi 13 i 14 sierpnia – w tych dniach do miasta będzie wchodziło po ok. 20 tys. osób.

Najwięcej pielgrzymek wejdzie na Jasną Górę 13 i 14 sierpnia. W pierwszym z tych dni przyjdą pątnicy m.in. z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz diecezji pelplińskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, drohiczyńskiej, rzeszowskiej, kieleckiej, sosnowieckiej, włocławskiej, radomskiej, kaliskiej i łomżyńskiej, a także pielgrzymka ze Słowacji.

14 sierpnia do sanktuarium dotrze m.in. najliczniejsza z pielgrzymek – warszawska. Tego dnia na Jasną Górę wejdą także m.in. żołnierze, strażacy i uczestnicy warszawskiej pielgrzymki akademickiej. Tysiące wiernych przyjdą również w grupach m.in. z archidiecezji lubelskiej oraz diecezji płockiej, łowickiej i zamojsko-lubaczowskiej.

Urząd Miasta w Częstochowie zapewnia, że miejskie służby są gotowe na przyjęcie pielgrzymów. Szczyt pielgrzymkowy to wydarzenie, na które samorząd przygotowuje plan zabezpieczenia tras wejść pielgrzymek i organizacji infrastruktury komunikacyjnej, medycznej, sanitarnej oraz czystości.

Zgodnie z nim stale dyżurują szpitale i służby ratownictwa medycznego. W Miejskim Szpitalu Zespolonym została uruchomiona Izba Przyjęć, a oddziały lekarskie pracują w systemie całodobowym. Wyznaczono dodatkowe parkingi m.in. przy Rynku Wieluńskim i ul. Oleńki. Ustawionych (od 9 sierpnia) zostanie 36 przenośnych toalet; zadbano również o dodatkowe kontenery, kosze na śmieci oraz punkty czerpania wody.

Historia pieszego pielgrzymowania do Częstochowy rozpoczęła się niemal z chwilą początków kultu Maryi w jej cudownym wizerunku. Najstarsza, udokumentowana w kronikach, pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła we wrześniu 1626 r. z Gliwic. Była wyrazem wdzięczności za uratowanie miasta przed wojskami duńskimi podczas wojny trzydziestoletniej.

Według statystyk jasnogórskiego biura prasowego w ub. roku w 216 ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę wzięło udział ponad 811,3 tys. osób. Około 123 tys. wiernych przybyło do sanktuarium w 263 pielgrzymkach pieszych.