W biografię Antoniego Macierewicza, w podejmowane przez niego wybory i działania wpisana jest wierność najwyższym wartościom. Jego oddanie wolnościowej idei, obywatelskie i patriotyczne zaangażowanie w sprawy Polaków budzą podziw i szacunek

- napisał w liście z okazji 70 urodzin Antoniego Macierewicza marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Jak dodał, jako "człowiek wielkiej pasji i energii Antonii Macierewicz prowadził i prowadzi niezwykle aktywne i twórcze życie, w którym tak wielką rolę odgrywa siła jego wewnętrznych przekonań oraz odwaga w dążeniu do prawdy". 

List z okazji 70 urodzin Antoniego Macierewicza wystosował również marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Odczytał go redaktor "Gazety Polskiej" oraz "Gazety Polskiej Codziennie" Tomasz Sakiewicz, który wraz z Dorotą Kanią prowadzi spotkanie jubileuszowe.

Życzenia złożyli również prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek oraz wiceprezes Krzysztof Szwagrzyk. 

Szczególne uznanie budzi we mnie Pańskie zaangażowanie w ruch sprzeciwu wobec narzuconego Polsce przez Związek Sowiecki komunizmu. Pańska zdecydowana postawa - począwszy od udziału w ruchu harcerskim i słynnej „Czarnej Jedynce”, poprzez wsparcie dla prześladowanych przez aparat represji robotników w latach siedemdziesiątych, po aktywne członkostwo w „Solidarności” – zasługuje na uznanie nas wszystkich. W związku z tym nie mogę też nie wspomnieć w tym miejscu prześladowań, z którymi - z powodu swoich wyborów - miał Pan do czynienia przez cały okres komunizmu

- napisał Jarosław Szarek, przypominając zarazem "ogromne oddanie na rzecz odbudowy struktur niepodległego Państwa, jakie charakteryzowało Pana działalność polityczną i publiczną w III RP".

W tym okresie był Pan Minister jednym z głównych orędowników ujawnienia wszelkich powiązań komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, które nie zostały jednoznacznie przerwane po 1989 r.  To Pan bezkompromisowo ujawniał komunistyczną agenturę i rozwiązywał WSI. Niezwykle cenię sobie czas współpracy przy likwidacji zbioru zastrzeżonego. Cena  jaką Pan płaci za działania na rzecz niepodległej Polski jest wysoka, ale taki los tych, „którzy idą wyprostowani wśród tych co na kolanach”

 - dodał.

Wykazywał zarazem, że Antoni Macierewicz wspierał także liczne inicjatywy zmierzające do upamiętnienia zmagań pokoleń Polaków o niepodległą i wolną ojczyznę, w okresie kiedy mówienie o byciu dumnym z dziejów naszego narodu próbowano przedstawiać jako niepotrzebne obciążenie historyczne.

Moim obowiązkiem jest także podziękować Panu Ministrowi za determinację w badaniu okoliczności tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. i wsparcie dla rodzin ofiar tej tragedii. Jest to szczególnie ważne dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, którzy tamtego dramatycznego poranka stracili ówczesnego prezesa: prof. Janusza Kurtykę i wcześniejszego wieloletniego wiceprezesa: min. Janusza Krupskiego, a także licznych współpracowników i przyjaciół

- napisał.