Jak informuje MSZ, występując na forum konferencji minister Jacek Czaputowicz wskazał na podejmowane przez Polskę inicjatywy w obronie mniejszości religijnych, a także na finansowy wymiar naszej pomocy. Szef polskiego MSZ przypominał, że polski rząd przykłada dużą wagę do problematyki wolności religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prześladowania chrześcijan.

– Promocja i ochrona wolności religijnych należą do priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Chcemy być jednym z liderów obrony wolności religijnej i współpracować w tym zakresie ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami

- podkreślił minister Jacek Czaputowicz. Polska systematycznie zwiększa wolumen pomocy humanitarnej na rzecz ludności cywilnej dotkniętej skutkami konfliktu zbrojnego toczącego się w Syrii i w Iraku. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat wartość pomocy udzielanej przez nasz kraj wzrosła sześciokrotnie – dodał szef polskiej dyplomacji.

W konferencji udział wzięli ministrowie spraw zagranicznych oraz wysokiej rangi urzędnicy odpowiedzialni za dialog międzyreligijny, a także przywódcy religijni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych. W imieniu gospodarzy przemawiali wiceprezydent USA Mike Pence oraz sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Dyskutowano na temat wyzwań dla wolności religijnej oraz szukano konkretnych instrumentów przeciwdziałania prześladowaniu i dyskryminacji grup religijnych na świecie.