"Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw ich ogólna sytuacja w II kwartale pozostała dobra, przy jednak widocznym pogorszeniu prognoz na III kwartał i w horyzoncie rocznym. Spadek optymizmu oczekiwań związany był w największym stopniu z przewidywanym dalszym wzrostem kosztów"

- napisano w raporcie.

"Perspektywy dla popytu na III kwartał 2018 r. (...) pozostały dobre; zarówno w odniesieniu do sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej"

- dodano.

Przedsiębiorcy wskazują, że presja płacowa utrzyma się na wysokim poziomie.

"Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw w II kwartale br. zwiększyły się problemy z nieobsadzonymi stanowiskami pracy. Natomiast plany na III kwartał sugerują nieco niższe niż w II kwartale potrzeby związane z pozyskaniem pracowników i wolniejszy wzrost płac. Presja na wzrost wynagrodzeń, choć pozostanie duża, nie powinna zatem w najbliższym czasie nasilać się"

- napisano.

Wciąż rosnąć mają inwestycje publiczne.

"Nadal silnie rośnie optymizm inwestycyjny wśród przedsiębiorstw sektora publicznego, co wskazuje na możliwość dalszego ożywienia inwestycyjnego w tej grupie. W przedsiębiorstwach prywatnych oceny aktywności inwestycyjnej pozostają stabilne i pozytywne"

- napisano.

Wśród przedsiębiorców nie rośnie zapotrzebowanie na kredyt.

"Zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem kredytem bankowym pozostało umiarkowane, a w II kwartale br. odnotowano zarówno spadek odsetka firm wnioskujących o kredyt, jak i odsetka przedsiębiorstw planujących aplikowanie o tę formę finansowania w III kwartale br."

- napisano.