W sierpniu 2016 r. rząd w Wilnie podpisał kontrakt na dostawę 84 kołowych wozów piechoty Boxer oraz czterech w wariancie dowodzenia za kwotę 386 mln euro. Stronami umowy było niemiecko-holenderskie konsorcjum Artec GmbH oraz Organizacja ds. Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR).

Wersja BWP wyposażona jest w bezzałogowe wieże Samson Mk2 z działkiem automatycznym kal. 30 mm., jak i karabinem maszynowym 7.62 mm. Na wyposażeniu znajduje się również przeciwpancerny zestaw Spike LR, umożliwiający eliminowanie celów opancerzonych na dystansie od 200 do 4000 metrów.  — Projekt ten jest jednym z kluczowych elementów modernizacji oraz wzmocnienia Litewskich Sił Zbrojnych — oznajmił szef resortu obrony Litwy Raimundas Karoblis.

Testy prowadzone na dwóch kołowych wozach piechoty Boxer, które otrzymały nazwę Vilkas pozwolą na zidentyfikowanie słabych punktów, które następnie mają zostać usunięte przed rozpoczęciem masowej produkcji. Pierwsze dwa egzemplarze mają trafić do Litewskich Sił Zbrojnych na początku 2019 roku. Kontrakt zrealizowany w całości zostać ma do 2021 roku. Vilkasy zasilą zmechanizowany batalion Olgierda Giedyminowica oraz batalion ułanów im. Wielkiej Księżnej Biruty, operujących w ramach Zmechanizowanej Brygady Żelazny Wilk. Pojazdy zastąpią obecnie używane transportery gąsienicowe M113.