Uroczysta promocja na stopień podporucznika odbyła się w piątek na Placu Gołębim wrocławskiego Rynku. Dokonali jej dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika oraz dowódca operacyjny RSZ gen. broni Sławomir Wojciechowski.

Rektor Akademii Wojsk Lądowych gen. brygady Dariusz Skorupka podkreślił, że promocja absolwentów na pierwszy stopień oficerski to ważna chwila, nie tylko dla wojskowych, ale też dla ich rodzin.

Nasi absolwenci włożyli dużo pracy intelektualnej, jak i wysiłku fizycznego, by nabyć odpowiednich cech, które pozwolą im być w przyszłości charyzmatycznymi dowódcami. Należą im się za to słowa najwyższego uznania. Podziękowania należą się też ich rodzicom za wychowanie w duchu patriotycznych wartości

 - powiedział rektor AWL.

Listy gratulacyjne do oficerów skierowali marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz wicepremier Beata Szydło i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Od oficerów wymaga się najwięcej. Przed wami są zarówno wspaniałe, jak i trudne chwile, w których poczujecie ciężar odpowiedzialności za zadania wykonywane w imieniu społeczeństwa i dla jego dobra. Siły zbrojne zwłaszcza od swoich oficerów oczekują kreatywności i profesjonalizmu, gotowości do podejmowania wyzwań i umiejętności rozwiązywania problemów. Mundur oficerski domaga się także wysokich walorów moralnych i etycznych, w zamian otwiera przed najlepszymi możliwości awansu i rozwoju zawodowego oraz realizacji marzeń i zainteresowań

- napisał w liście minister Błaszczak.