W ramach realizowanego programu szkolenia kompania ochrony przeprowadziła dwudniowe (9-10 lipca) zajęcia z ochrony obiektów. Żołnierze doskonalili techniki interwencyjne, wejście do pomieszczeń, ewakuację poszkodowanych z pola walki oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej - czytamy na portalu Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.

W zajęciach uczestniczyli policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku oraz instruktorzy Centralnego Biura Śledczego Policji.

Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie jest stacjonarną jednostką ogólnowojskową, utworzoną w celu realizacji zadań ochronno-obronnych na rzecz amerykańskiej instalacji obrony przed rakietami balistycznymi, stacjonującej w rejonie odpowiedzialności Batalionu, gdzie mieści się Kompleks Obrony Przeciwrakietowej oraz wspomagająca go infrastruktura. Zadanie to realizowane jest zgodnie z Umową o Bazie i dotyczy również wsparcia logistycznego komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, co wynika ze stosownych porozumień wykonawczych do Umowy o Statusie Sił Zbrojnych USA na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.