Dziś, zgodnie z przyjętym harmonogramem odbyła się w 16. DZ. wstępna konferencja planistyczna do manewrów. W ramach konferencji szef zespołu autorskiego płk Piotr Fajkowski zapoznał członków zespołu z wytycznymi dowódcy 16. Dywizji do przygotowania ćwiczenia oraz z projektem koncepcji przeprowadzenia ćwiczenia. W ramach prac członkowie zespołu autorskiego i przedstawiciele jednostek wojskowych dywizji dokonali przeglądu celów, zagadnień szkoleniowych, zakresu zgrywania systemów walki oraz przebiegu poszczególnych części i etapów ćwiczenia — podaje portal pomorskiej dywizji. 

Ustalono skład głównych ćwiczących i pozostałych uczestników ćwiczenia oraz dokonano podziału rejonu ćwiczenia pod względem realizacji planowanych epizodów taktycznych i ogniowych — czytamy.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. Tumak-18 jest częścią składową największego tegorocznego ćwiczenia realizowanego przez Dowództwo Operacyjne RSZ pod kryptonimem Anakonda-18. W ramach ćwiczenia realizowanego w listopadzie w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko 9. Brygada Kawalerii Pancernej, wzmocniona przez dwa bataliony czołgów armii amerykańskiej i wsparta pododdziałami 11. Pułku artylerii i 15. Pułku przeciwlotniczego będzie realizowała zadania taktyczne i ogniowe w obronie. Ćwiczenie to jest głównym przedsięwzięciem szkoleniowym dowódcy 16. DZ i jednocześnie sprawdzianem zdolności 9. BKPanc. do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem — informuje oficjalny portal 16. DZ. 

Sama konferencja jest formalnym rozpoczęciem procesu przygotowania dowództwa dywizji do przeprowadzenia ćwiczenia. Kolejne spotkanie zespołu autorskiego, w ramach Głównej Konferencji Planistycznej zaplanowano na sierpień.