Logistyka staje się jednym z głównych motorów napędowych gospodarki. Innowacje technologiczne, które są proekologiczne oraz usprawniające łańcuch dostaw będą miały w najbliższym czasie kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku pocztowego nie tylko w Polsce i Europie, ale na całym świecie.

- Poczta Polska już teraz testuje elektryczne pojazdy i chce skorzystać ze współpracy z NCBiR, jako szansy na stworzenie auta najlepiej dostosowanego do naszych oczekiwań. Potrzebujemy nie tylko elektrycznych samochodów, ale także wszelkich rozwiązań w dziedzinie automatyki i robotyki, które zwiększą efektywność naszej pracy i będą odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów – mówi prezes zarządu Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 2017 roku zintensyfikowało swoje działania w zakresie wspierania projektów badawczo-rozwojowych w obszarze elektromobilności. Przykładem jest program „Bezemisyjny transport publiczny”, w ramach którego opracowany zostanie innowacyjny polski autobus zeroemisyjny. Według założeń projektu do końca 2023 roku po naszych drogach będzie jeździło ponad 1000 nowych bezemimsyjnych pojazdów.
 
NCBiR jako pierwsza instytucja publiczna finansująca B+R w Polsce zastosowało nowatorską formułę partnerstwa innowacyjnego. To tryb w ustawie o zamówieniach publicznych, w którym państwo występuje w roli inteligentnego zamawiającego, kreującego rynek dla nowatorskich produktów. Ta sama formuła zostanie wykorzystana we wspólnym projekcie NCBiR i Poczty Polskiej. Podobnie jak najbardziej doświadczone we wspieraniu innowacji instytucje światowe, stosujące metodologię tzw. problem driven research, NCBiR podejmuje kolejne działania, które stanowią przełom w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych w naszym kraju.

– Do problemu rozwoju elektromobilności podchodzimy w NCBiR w sposób kompleksowy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy uruchomiliśmy program dotyczący mobilnego magazynu wodoru, który mógłby być wykorzystywany m.in. w pojazdach oraz przygotowujemy się do finansowania prac badawczo-rozwojowych w zakresie infrastruktury ładowania. Współpraca z Pocztą Polską to kolejny krok w stronę rozwoju szeroko rozumianego transportu zeroemisyjnego w Polsce. - mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski.

W kwietniu Poczta Polska rozpoczęła największe w Polsce testy aut elektrycznych, w których bierze udział dziewięć modeli oferowanych przez polskich producentów. Kierowcy Poczty Polskiej do końca czerwca będą sprawdzać m.in. ładowność, zasięg czy sposób ładowania. Dzięki takim testom Poczta Polska będzie w stanie lepiej zdefiniować swoje potrzeby, które staną się punktem wyjścia do sformułowania warunków przetargu, jaki ma zostać ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jak zauważają sygnatariusze listu intencyjnego w zdecydowanej większości w ofercie producentów aut elektrycznych są samochody osobowe, natomiast auta dostawcze stanowią ograniczony wachlarz modeli.

- List Intencyjny zaprasza do bardzo szerokiej współpracy w dziedzinie innowacyjności i elektromobilności. Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju możliwe jest wsparcie opracowania rozwiązań transportowych oraz ich przetestowanie w warunkach codziennej eksploatacji w naszej Spółce – mówi Paweł Skoworotko, członek zarządu Poczty Polskiej.

Powstanie innowacyjnych pojazdów gwarantowałby Poczcie Polskiej nie tylko realizację usług zapewniając wysoką jakość i terminowość, ale też przełożyło się na upowszechnienie wykorzystania w logistyce transportu cichego oraz ekologicznego. To istotne w przypadku realizacji zadań w strefach tzw. czystego transportu. Zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych bezpłatny wjazd do tych stref będą miały tylko auta bezemisyjne. Już w tym roku granice stref czystego transportu mogą być uchwalane przez samorządy.
 
Nowoczesne, a także innowacyjne auta elektryczne, które mają powstać dzięki współpracy sygnatariuszy listu, mogą być jednym z wielu stosowanych przez firmę środków transportu. Obecnie Poczta Polska dysponuje flotą liczącą ok. 5 tys. pojazdów i wykonuje  swoje usługi wieloma typami i tonażami aut. Poczta liczy też, że dzięki postawieniu na elektromobilność możliwe będą oszczędności. W tej chwili kierowcy firmy tankują rocznie ok. 23 mln litrów paliwa. Wysokość oszczędności będzie uzależniona od parametrów auta.
 
Współpraca Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Poczty Polskiej wpisuje się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie pojazdów zero – i niskoemisyjnych, a także Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce.