Z Janem Czaplińskim współpracowaliśmy wcześniej przy "Księgach Jakubowych". I pozostało nam uczucie niedosytu jeśli chodzi o temat Rzeczypospolitej Obojga Narodów"

– mówi Ewelina Marciniak.

Stańczyk wziął się z fascynacji postacią klauna, błazna, a forma musicalu stąd, że chcielibyśmy czymś zaskoczyć publiczność

- dodaje.

Konwencją musicalu pytamy o funkcję rozrywki i artystów rozrywkowych – czy przez taką formę możemy coś więcej opowiedzieć, czy możemy przez nią zadać ważne pytania

– wyjaśniła Marciniak.

Stańczyk był błaznem na dworach Jana Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego i Zygmunta II Augusta, znanym z ostrego języka. W świadomości Polaków zapisał się jako patriota,zatroskany o losy kraju. Zagra go niewidomy aktor Grzegorz Dowgiałło. 

Grzegorz jest wspaniałym artystą. Nie będziemy w spektaklu uwypuklać jego niepełnosprawności

 – powiedziała reżyser.

Za kompozycje piosenek odpowiadają Maja Kleszcz i Wojciech Krzak, za muzykę ilustracyjną – Wojciech Urbański, za choreografię – Agnieszka Kryst, a za scenografię - Piotr Choromański. Oprócz Grzegorza Dowgiałło wystąpią również: Artur Święs jako Zygmunt Stary, Alona Szostak jako Bona Sforza, Hubert Waljewski jako Zygmunt August, Mirosława Żak jako Elżbieta Habsburżanka i Dominika Guzek jako Barbara Radziwiłłówna.