Zestawienie informacji uzyskanych w wyniku badań archeologicznych i geo-radarowych z danymi LIDAR oraz archiwalnymi zdjęciami lotniczymi przyczyni się do stworzenia wielowarstwowej mapy Westerplatte określającej miejsca występowania pod ziemią materialnych pozostałości działalności ludzkiej w przeszłości.

Niejako przy okazji zebrano kilkanaście worków śmieci pozostawionych przez turystów na tym szczególnym miejscu pamięci.