Takie zapewnienie premier złożył przedsiębiorcom i przedstawicielom lokalnych władz podczas jednego z pierwszych spotkań przybliżających Konstytucję Biznesu, które odbyło się w Przygodzicach w Wielkopolsce. Z inicjatywy PARP i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ma się ich w sumie odbyć 60.

Nowe rozwiązania, mające ułatwić prowadzenie firmy w Polsce, są wprowadzane głównie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, które – w ocenie premiera – są w Polsce w cięższej sytuacji niż np. duże, międzynarodowe podmioty. Firmy MŚP z reguły uczciwie płacą podatki, podczas gdy korporacjom często udaje się tego opodatkowania unikać.

– Zależy nam przede wszystkim na polskiej własności, polskim kapitale, polskich przedsiębiorcach, i tak na to patrząc, przystąpiliśmy do najgłębszej przebudowy systemu gospodarczego w ostatnich 30 latach

– wyjaśnił premier.

Według szacunków rządu zmiany pozwolą oszczędzić rocznie małym i średnim firmom około 2 mld zł. Choć – jak zaznaczył premier – nie przyniosą one efektu z miesiąca na miesiąc. Zmiany wprowadzane będą stopniowo. Część, np. dotycząca ograniczonych kontroli, już weszła w życie. Podobnie jak dwa rozwiązania dla małej działalności gospodarczej. Pierwsze z ułatwień to tzw. pas startowy dla firm, który pozwala nowym przedsiębiorcom nie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych sześć miesięcy działalności gospodarczej. Drugim rozwiązaniem jest działalność nierejestrowa, czyli możliwość prowadzenia mikrodziałalności gospodarczej bez rejestrowania się w rejestrze CEIDG, w sposób w pełni legalny. Trzecie rozwiązanie, planowane na 2019 r., to tzw. mała działalność gospodarcza, skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które uzyskują przeciętne miesięczne przychody nieprzekraczające 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia – obecnie to 5250 zł. Czwarta zaś to obniżony ZUS do wysokości 30 proc.

Konstytucja Biznesu ma zreformować prawo gospodarcze, a w efekcie stworzyć przyjazny przedsiębiorcy system prawno-instytucjonalny. Większość przepisów Konstytucji, takie jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowa, weszły w życie z końcem kwietnia tego roku. Od 1 lipca zaczną obowiązywać przepisy ustawy o ¬CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz elektroniczne regulowanie opłat urzędowych.

Od lutego 2019 r. wejdą w życie przepisy Prawa przedsiębiorców, które dotyczyć będą firm wpisanych do KRS. W ich przypadku zawieszona działalność będzie automatycznie wznawiana po 24 miesiącach od jej zawieszenia.


Artykuł powstał przy współpracy z PARP