Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności stanu osobowego grupy w czasie rozpoznania, zajmowania i ochrony rejonu rozmieszczenia Centrum oraz zgranie jej działania. Żołnierze podczas działań praktycznych wykonywali rozpoznanie drogi marszu oraz wskazanego rejonu, a także wprowadzanie sił głównych i ubezpieczenie rejonu. Znajomość obowiązków, wyposażenie oraz działanie tego pododdziału kontrolował Zastępca Komendanta CSŁiI ppłk Cezary Semeniuk — podaje oficjalny portal zegrzyńskiego Centrum.

Ćwiczenie potwierdziło dobrą znajomość obowiązków oraz właściwe wyposażenie i działanie sił oraz środków grupy rekonesansowo-przygotowawczej — czytamy.