Podczas spotkania z delegacją Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich Franciszek apelował:

"Niech nie zabraknie waszej troski także w obronie wolności sumienia; lekarzy i wszystkich pracowników służby zdrowia".

- Nie jest do przyjęcia to, aby wasza rola została sprowadzona do funkcji zwykłych wykonawców woli chorego albo wymogów systemu służby zdrowia, w którym pracujecie

- oświadczył papież.

Wyraził przekonanie, że lekarze katoliccy zobowiązani są do "szczególnej formy ludzkiej solidarności i chrześcijańskiego świadectwa".

Papież apelował o potwierdzenie "centralnego znaczenia osoby chorej i jej godności wraz z niezbywalnymi prawami, w pierwszym rzędzie prawem do życia".

- Należy przeciwstawić się tendencji, deprecjonującej chorego człowieka i traktującej go jak maszynę do naprawienia, bez poszanowania zasad moralnych i przy wyzysku najsłabszych i odrzucaniu wszystko, co nie odpowiada ideologii wydajności i zysku

 - powiedział Franciszek.

- Obrona osobistego wymiaru chorego jest konieczna dla humanizacji medycyny

 - wskazał.

Papież wezwał lekarzy:

"Starajcie się angażować w waszych krajach i na szczeblu międzynarodowym zabierając głos w środowiskach specjalistycznych, a także w debatach dotyczących legislacji związanej z wrażliwymi tematami etycznymi, takimi jak przerywanie ciąży, koniec życia czy medycyna genetyczna".

Dodał też: "Kościół jest za życiem i troszczy się o to, aby nic nie było przeciwne życiu", zwłaszcza - jak podkreślił - słabemu i bezbronnemu.