W „Międzynarodowych zawodach użyteczno-bojowych dla pododdziałów dowodzenia i rozpoznania Wojsk Rakietowych i Artylerii” wzięło udział 15 drużyn. Pododdziały rozpoczęły rywalizację od określania współrzędnych punktu w terenie bez użycia GPS oraz prowadzenia rozpoznania i określania współrzędnych celów, po czym drużyny, w ramach pętli taktycznej, m.in. określały odległości do celu bez użycia przyrządów dalmierczych, wykonywały ognisko typu „Dakota Fire Hole” oraz identyfikowały sylwetki sprzętu armii innych państw. Liczył się czas oraz poprawność wykonywanych zadań, które były skrupulatnie przeliczane przez sędziów na punktach kontrolnych - podaje DG RSZ.

Pierwsze miejsce wśród pododdziałów dowodzenia i rozpoznania zajęła sekcja wysuniętych obserwatorów z 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Drugie miejsce przypadło drużynie z 1. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 5. Pułku Artylerii, a na trzecim miejscu uplasowali się żołnierze sekcji wysuniętych obserwatorów 15. Brygady Zmechanizowanej. Dobrze wypadli w zawodach żołnierze litewscy, którzy zaprezentowali podobny poziom wyszkolenia. 

W ramach zawodów do głównych zadań drużyn należało, oprócz rozwiązania testu teoretyczno-praktycznego, m.in.: identyfikowanie sylwetek sprzętu wojsk własnych, określanie współrzędnych geograficznych czy określanie odległości do celu na podstawie wcięcia z krótkiej podstawy - czytamy.

Klasyfikacja końcowa wśród pododdziałów topograficznych przedstawia się następująco. Miejsce pierwsze – drużyna topograficzna z 2. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 11. Pułku Artylerii, miejsce drugie – drużyna topograficzna z 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Natomiast miejsce trzecie zajęła drużyna topograficzna z 1. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 5. Pułku Artylerii.

Ponadto przeprowadzono „Centralne zawody rachmistrzów Wojsk Rakietowych i Artylerii”. Do konkursu przystąpiło 19 żołnierzy.

Najlepszym rachmistrzem Wojsk Rakietowych i Artylerii został st. szer. Karol Sęktas z 11. Pułku Artylerii. Drugie miejsce zajęła szer. Katarzyna Durzyńska z 5. Pułku Artylerii, a na trzeciej pozycji uplasowała się szer. Dorota Brzózka z 11. Pułku Artylerii.

Zwycięscy zostali nagrodzeni przez Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, cz.p.o. płk. Zenona Wiśniewskiego, który wraz z Komendantem Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia ppłk. Dariuszem Adamczykiem wręczył puchary i dyplomy - podaje Dowództwo Generalne RSZ.