Kwieciński, który był jednym z uczestników panelu nt. ambicji nowoczesnego państwa we współczesnych procesach gospodarczych przypomniał, że PKB na mieszkańca Polski to 67 proc. unijnej średniej. "Naszą ambicją jest nie tylko tą średnią dogonić, ale i ją przegonić" - powiedział.

By jednak stało się to możliwe, trzeba polską gospodarkę przestawić na bardziej innowacyjną, choć - jak pokazują rankingi Komisji Europejskiej - nie jesteśmy postrzegani jako kraj innowacyjny. "Musimy to zmienić, a efekty płynące ze wzrostu gospodarczego muszą trafiać do wszystkich mieszkańców kraju, nie tylko do inwestorów czy samej gospodarki. Tylko wtedy osiągniemy cel, służąc społeczeństwu a nie samej gospodarce" - mówił.

Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło nawiązał do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i uznał, że jest to polska odpowiedź na poszukiwanie drogi konkurowania na świecie. W jego opinii, największym wyzwaniem współczesności jest rewolucja cyfrowa, która - jak podkreślił - jest "nieunikniona". "Jeśli coś jest nieuchronne, to nie powinno się z tym walczyć, lecz starać się to wykorzystać" - dodał. Jako przykład wykorzystania nowych możliwości podał mobilną aplikację PKO BP, która została uznana przez klientów za najlepszą na świecie mimo, że PKO BP konkurował z takimi potęgami jak JP Morgan czy Deutsche Bank. Właśnie w branży IT Polacy - zdaniem Jagiełły - powinni szukać niszy, w której bylibyśmy w stanie stanąć do globalnej konkurencji.

Opinię tę podzielił prezes ARP Marcin Chludziński, który zauważył, że powinniśmy szukać branż i obszarów, w których jesteśmy na podobnym poziomie co inni, bo tylko tam mamy szanse wygrać. Zwrócił jednak uwagę, że są też tradycyjne przemysły, w których Polska ma osiągnięcia jak np. przemysł rolny, spożywczy czy meblarski. Chludziński zwrócił uwagę, że rozwijając branże czy produkty, powinnyśmy pilnować, aby były one oparte o rodzimą produkcję i aby "centrum wartości dodanej" budować w Polsce.

Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Marcin Nowacki zauważył, że choć w ostatnich dekadach bardzo zmieniły się poszczególne branże i technologie, to jednak zasady ekonomii pozostają niezmienne. W jego opinii fundamentem długofalowego rozwoju gospodarczego jest wolność gospodarcza. Jak mówił, najbogatsze gospodarki, jak np. kanadyjska, gospodarka USA, Danii, Szwajcarii to gospodarki najbardziej wolne. Dodał w tym obszarze jest w Polsce jeszcze "nieco do zrobienia".