Jak powiedział Leś, "aktualnie trwa analiza nieruchomości PKP S.A., zlokalizowanych w miastach, które mogą być wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne".

Do 11 maja z puli 711 miast liczących poniżej 20 tys. mieszkańców, przeanalizowano grunty w 625 miastach i wstępnie wytypowano 177 nieruchomości

- podał.

Dodał, że do 30 czerwca analiza zostanie zakończona i powstanie wykaz nieruchomości, który zostanie przekazany do KZN.

Na podstawie ustawy o KZN powstał tzw. bank ziemi, który odpowiada za zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa. Grunty, które wchodzą do KZN, mogą zostać przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus.

PKP już przekazało do KZN dwa wykazy nieruchomości, obejmujące łącznie 238 nieruchomości o powierzchni blisko 600 ha i szacunkowej wartości ok. 1,3 mld zł.

PKP wskazała KZN m.in. nieruchomości w Sopocie, przy ul. Towarowej, w Skarżysku-Kamiennej (ul. Paryska), w Białymstoku przy ul. Traugutta oraz w Dąbrowie Górniczej (ul. Dworcowa).

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września ub. roku. Zgodnie z nią gromadzone są dane na temat gruntów Skarbu Państwa, które mogą zostać wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe. Przekazanie danych nie oznacza automatycznego przejęcia nieruchomości. Urzędnicy KZN po zebraniu danych będą wybierali grunty, nadające się do wykorzystania na potrzeby programu Mieszkanie plus.

Dane o nieruchomościach do KZN przekazały, obok PKP SA, także m.in. Lasy Państwowe, Agencja Mienia Wojskowego czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Do Krajowego Zasobu Nieruchomości trafiły także wykazy z gmin.