Izie, Dzieciom i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy w tych trudnych chwilach.

Redaktor Tomasz Sakiewicz, Prezes Zarządu Grzegorz Tomaszewski,
Koleżanki i Koledzy z redakcji