Na sprawozdawcę komisji wybrano posłankę PiS Halinę Szydełko.

Na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy. Dokument w obecnym kształcie zakłada obniżenie uposażeń parlamentarzystom o 20 proc. Projekt został złożony w Sejmie w połowie kwietnia.

Do projektu ustawy przyjęto dwie poprawki. Jedna z nich, wprowadzona na wniosek Biura Legislacyjnego Sejmu zakłada, że „ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia”.

Dotychczasowy projekt mówił o tym, że „ustawa wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po dniu ogłoszenia”.