Gospodarzem spotkania był gen. bryg. Piotr Błazeusz, szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju SZ P5 Sztabu Generalnego WP.

Podczas rozmów słuchacze Narodowego Uniwersytetu Obrony zapoznani zostali z kierunkami rozwoju polskich sił zbrojnych oraz rolą Sztabu Generalnego WP w systemie kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych RP. W trakcie spotkania gościom przedstawiono informację na temat zaangażowania strony polskiej w misjach i operacjach poza granicami państwa. Rozmowy zakończyła seria pytań oraz dyskusja.

W programie wizyty słuchaczy z Pakistanu przewidziano spotkania studyjne m.in. w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych i Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON oraz w Akademii Sztuki Wojennej i Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych — informuje SG WP.