PKN Orlen poinformował, że "podpisanie porozumienia to potwierdzenie, że w każdym aspekcie funkcjonowania" płocki koncern "będzie kierował się ideą dostępności i równego traktowania", a dążeniem spółki "jest wyrównywanie szans nie tylko w swojej firmie, ale również w otoczeniu, na które ma wpływ i które może kreować".

Deklaracja prowadzenia działań w zgodzie z ideą dostępności i równego traktowania doskonale wpisuje się w misję PKN Orlen jako firmy odpowiedzialnej społecznie. Ten kurs już obraliśmy, jest on wpisany w zbiór zasad i wartości, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy i planowaniu rozwoju – podkreślił prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

Podpisanie deklaracji jeszcze bardziej motywuje nas do poszerzania naszej działalności na rzecz niwelowania wszelkich barier społecznych – dodał szef PKN Orlen.

Płocki koncern poinformował, że deklarację partnerstwa, dotycząca współpracy w ramach Programu Dostępność Plus, sygnowali również przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów.

Informując o przystąpieniu do inicjatywy, PKN Orlen zwrócił uwagę, że część z założeń programu Dostępność Plus spółka ta "realizuje z powodzeniem od kilku lat, inne są na etapie wdrażania, a kolejne będzie tworzyć jako efekt przystąpienia do programu".

Wśród prowadzonych działań, płocki koncern wymienił m.in. 1350 stacji Orlen, które posiadają toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym prysznice, a także wydzielenie w 1000 placówek spółki specjalnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.