Głównym celem zawodów było zgrywanie i doskonalenie sekcji w wykonywaniu przedsięwzięć obrony przed bronią masowego rażenia zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto wyłonienie drogą eliminacji najlepszego zespołu, który będzie reprezentował 15. Pułk Przeciwlotniczy w zawodach na szczeblu 16.Dywizji Zmechanizowanej - informuje oficjalny portal 15. PPLot.

Sędzią głównym i organizatorem zawodów był ppłk Radosław Kurdaj. Po przeprowadzonych zawodach stwierdził, że założone cele zostały zrealizowane, a poziom wyszkolenia zespołów był wyrównany, co świadczy o dużym potencjale i możliwościach pododdziałów w zakresie przygotowania zespołów OPBMR. Zawody charakteryzowały się dużą dyscypliną i zaangażowaniem żołnierzy - czytamy.

W klasyfikacji zespołów pierwsze miejsce zajął zespół batalionu dowodzenia pułku (badow.). Drugie miejsce przypadło zespołowi OPBMR z 2. Dywizjonu przeciwlotniczego 15. Pułku. Podium zamknął zespół OPBMR z batalionu logistycznego - podaje oficjalny portal gołdapskiego pułku.