W porównaniu z badaniem z marca PiS zyskał 2 punkty proc. poparcia. Platforma zyskała również 2 punkty proc.; SLD zyskało 1 pkt proc., a Kukiz'15 stracił 1 pkt proc.

Pod progiem wyborczym, z poparciem 4 proc. badanych ulokowała się Nowoczesna oraz z 3 proc. - PSL. Do Sejmu nie dostałyby się również Partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego (2 proc.) oraz Partia Razem (1 proc.).

14 proc. ankietowanych nie było zdecydowanych, na kogo oddać głos.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo w dniach 5-12 kwietnia 2018 r. na liczącej 1140 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.