Od pięciu lat organizatorem tych wydarzeń jest Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, w skład którego wchodzą kluby „Gazety Polskiej” z Filadelfii, Nowego Jorku i stanu New Jersey oraz inne organizacje polonijne. Udział w panelach dyskusyjnych zapowiedziały ważne osobistości z Polski i działacze polonijni ze Stanów Zjednoczonych; wśród nich m.in.: min. Antoni Macierewicz, prof. Jan Żaryn, Jan Dziedziczak, konsul Maciej Golubiewski, red. Tomasz Sakiewicz, prof. Marek Chodakiewicz czy mecenas Maria Szonert-Binienda. To kolejne wydarzenie, które łączy Polonię i pokazuje, że na nic się zdały działania poprzedniego rządu, które ośmieszały i dyskredytowały Polskę w oczach zachodnich społeczeństw, przynosząc wstyd Polakom mieszkającym poza krajem. Tego trudnego zadania łączenia środowisk polonijnych i poprawienia wizerunku Polski na świecie podjęły się zagraniczne kluby „GP”.