Nasza firma wspiera wiele inicjatyw, których celem jest kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie pamięci o polskich bohaterach. Nasze zaangażowanie w ideę uhonorowania działalności Żegoty uważamy za swój moralny i zaszczytny obowiązek. Poczta Polska chce brać czynny udział w kształtowaniu narodowej tożsamości historycznej.

– powiedział prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

Wystawę IPN otwarto jednocześnie, oprócz Warszawy, w czterech innych placówkach: w Katowicach przy ul. Pocztowej 9; w Krakowie przy ul. Westerplatte 20; w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 17 oraz w Gdańsku przy ul. Długiej 23/28. Ekspozycję można oglądać do końca kwietnia.

Autorem projektu znaczka jest Jacek Konarzewski. Grafika przedstawia zdjęcie portretowe Ireny Sendlerowej na tle imion, które symbolizują uratowane dzieci.

Poczta Polska po raz kolejny współpracuje z IPN przy wystawach poświęconych wydarzeniom historycznym. W ubiegłym roku dzięki temu powstała ekspozycja „Operacja (anty)polska NKWD”, którą nadal można oglądać w kilku urzędach pocztowych w całej Polsce.

Tradycją Poczty Polskiej jest również honorowanie wielkich Polaków. Tym razem na znaczku pocztowym została upamiętniona Irena Sendlerowa, która jesienią 1939 roku z grupą współpracowników założyła w Warszawie przy Wydziale Opieki Społecznej tajną komórkę pomocy Żydom. W tym roku przypada dziesiąta rocznica jej śmierci.

Nowym znaczkiem pocztowym honorujemy osobę, która tak długo i na tak dużą skalę narażała się dla ratowania drugiego człowieka. Właśnie za to poświęcenie i ogromne zaangażowanie otrzymała od instytutu Yad Vashem odznaczenie Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata.

– stwierdził Sypniewski.  

Od początku wojny Irena Sendlerowa organizowała pomoc dla ludności żydowskiej, dostarczała do warszawskiego getta pieniądze, leki i szczepionki oraz ratowała dzieci, wyprowadzając je z getta do rodzin zastępczych i sierocińców. Od 1943 roku kierowała referatem dziecięcym Żegoty. Szacuje się, że dzięki niej ocalało ok. 2,5 tysiąca żydowskich dzieci.