Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński wziął udział w panelu na temat polskiej gospodarki zorganizowanym przez „Business France” w gmachu francuskiego Senatu, a następnie spotkał się z Delphine Gény-Stephann, sekretarz stanu we francuskim Ministerstwie Gospodarki i Finansów.

Po spotkaniu z przedstawicielką rządu francuskiego minister Kwieciński powiedział, że istnieją różnice w polskim i francuskim podejściu do wielu spraw, ale „wspólnym mianownikiem jest przyszłość Europy”.

„Musimy kontynuować rozmowy, bo i Polska i Francja to dwa bardzo ważne gospodarczo kraje UE”

- tłumaczył minister, podkreślając, że „Francuzi widzą, że nasz wzrost gospodarczy jest dwa razy szybszy niż ich”.

Jak powiedział minister Kwieciński, rozmowa z panią Gény-Stephann była przeglądem wszystkich aspektów gospodarek Polski i Francji, stosunków polsko-francuskich i spraw unijnych.

Warszawa i Paryż zgodne są co do tego, że kolejny budżet unijny powinien pozwalać na realizację priorytetów UE. „Cieszymy się” - poinformował minister, „że Francja uznaje konieczność kontynuowania Wspólnej Polityki Rolnej”. Innym wspólnym punktem jest przekonanie, że wkłady każdego z krajów członkowskich do budżetu unijnego powinny być większe.

Według szefa resortu inwestycji i rozwoju Francja dąży do zmian w unijnej polityce spójności. Polska również popiera zmiany w tej dziedzinie będąc za uproszczeniami zmniejszającymi przeszkody biurokratyczne. „To dla nas bardzo ważne, nie tylko dla Francji” – podkreślił.