Sprawne i efektywne państwo to państwo, które działa w oparciu o dobre kadry, nie ilość, a jakość, dlatego zaczynamy od siebie. Chcemy zmniejszyć liczbę wiceministrów o 20% - 25% na stanowiskach sekretarzy i podsekretarzy stanu

– powiedział dziś Mateusz Morawiecki.

Podał, że obecnie na stanowiskach ministrów, wiceministrów – sekretarzy i podsekretarz stanu jest łącznie 126 osób.

Premier zapowiedział chęć zmniejszenia liczby członków gabinetów politycznych.

Minister to sługa państwa. W tym przypadku chcemy, aby ta misja była w ten sposób przez ministrów postrzegana. W tym roku nie będzie żadnych dodatkowych nagród

– powiedział Mateusz Morawiecki.

Kolejne działania, które zwiększą efektywność rządu to zmniejszenie liczby instytutów i zintegrowanie instytutów, które mają wspólne działanie m.in . gospodarcze

- zapowiedział szef rządu.

Mateusz Morawiecki podał, że rząd chce zwiększyć transparentność posługiwania się kartami kredytowymi tj. "zmniejszenie lub likwidacja kart kredytowych wszędzie tam, gdzie nie będą one potrzebne".

Chcemy zlikwidować wszelkie nagrody, premie dla ministrów i wiceministrów, sekretarzy stanu, a w przypadku podsekretarzy stanu moja propozycja jest taka aby przesunąć tę grupę urzędników czy członków korpusu politycznego do grupy urzędników służby cywilnej. Jeżeli parlament przychyli się do tej propozycji, wtedy część składu rządu będzie trochę na wzór skandynawski czy niemiecki, francuski

– dodał premier.