Jak informuje oficjalny portal 12. BZ, celem zajęć było doskonalenie dowódców plutonu w kierowaniu ogniem. Szczególny nacisk położono również na wysokie wyszkolenie dowódców drużyn w zakresie stawiania zadań, wydawania komend a także na sytuacje podegrane polem tarczowym odnośnie podziału, ześrodkowania oraz przeniesienia ognia.

Kierowanie ogniem to podstawowy czynnik rażenia przeciwnika przy użyciu wszystkich środków ogniowych będących na wyposażenia pododdziału.