Przez tydzień zwiadowcy szkolili się w ramach zajęć z taktyki, terenoznawstwa i wychowania fizycznego w poruszaniu się w warunkach górskich zimą, z wykorzystaniem sprzętu skiturowego i zjazdowego, a także doskonalili umiejętności wykorzystania sprzętu optycznego i prowadzenia obserwacji — podaje oficjalny portal wielkopolskiej brygady. 

Głównym celem szkolenia było doskonalenie przez zwiadowców umiejętności skrytego przemieszczania się w warunkach górskich zimą, a także orientowania się w terenie w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Pokonywanie dużych odcinków o dużej różnicy wysokości wpływa ponadto na podniesienie wydolności psychofizycznej żołnierzy

— opisuje dowódca modułu 2. plutonu rozpoznawczego plut. Lucjan Fortuna, cytowany przez oficjalny portal 17. WBZ. 

Pierwszego dnia plutony rozpoznawcze otrzymały zadanie wykonania patrolu w rejonie masywu Śnieżnika Kłodzkiego. Zajęcia łączyły ze sobą doskonalenie technik narciarskich z orientowaniem się i nawigowaniem w terenie przygodnym. Szkolenie w różnych grupach zaawansowania pozwoliło na wyrównanie poziomu wyszkolenia nowych, mniej doświadczonych żołnierzy. Każdy ze zwiadowców już pierwszego dnia szkolenia miał za sobą pokonanie kilkunastu kilometrów pod górę z wykorzystaniem nart skiturowych oraz – po przełączeniu wiązań narciarskich i zdjęciu tzw. fok – pięciokilometrowy zjazd z masywu Śnieżnika do m. Międzygórze. Żołnierze mniej doświadczeniu skorzystali z pomocy instruktorów i każdy wykonał zadanie. Była to również dobra okazja do weryfikacji poprawności przygotowania sprzętu i wyposażenia. W kolejnych dniach szkolenia skupiono się na nauce i doskonaleniu przemieszczania się na nartach zjazdowych. — podaje 17. WBZ.

Zimowe zajęcia były przeprowadzone w formie szkolenia zintegrowanego pododdziałów rozpoznawczych, dążącego do wyrównania poziomu wyszkolenia pomiędzy pododdziałami. Wśród zwiadowców są nowi żołnierze, którzy dopiero nabywają umiejętności poruszania się na specjalistycznym sprzęcie — informuje wielkopolska brygada.