MPiT poinformowało w komunikacie, że minister uczestniczyła wczoraj w Gospodarczym Otwarciu Roku 2018, czyli wydarzeniu gromadzącym polskich przedsiębiorców, polityków i ekspertów z sektora finansowego wokół najważniejszych wyzwań dla polskiej i światowej gospodarki w rozpoczynającym się roku.

Podczas spotkania minister Emilewicz podkreśliła, że po pakiecie 100 zmian dla firm i Konstytucji Biznesu następne działania resortu będą dotyczyć m.in. reformy Prawa zamówień publicznych. Jej celem ma być zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorców w obrocie kapitału publicznego. Zaznaczyła też, że w ministerstwie trwają również prace nad ustawą o prostej spółce akcyjnej.

Po wejściu w życie flagowej reformy prawa dla przedsiębiorców – Konstytucji Biznesu, tworzącej nowe podstawy ustrojowe dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, dopełnieniem zmian będzie praktyczne wdrażanie nowych przepisów na gruncie działania administracji. Chodzi o to, aby urzędnicy, którzy są ogniwem pomiędzy literą prawa a przedsiębiorcami dobrze zrozumieli intencje nowych przepisów i stosowali je w praktyce, dobrze wypełniając swoją służebną rolę wobec przedsiębiorców – napisano.

Przedsiębiorcy są tymi, którzy pracującą najciężej dzisiaj w Polsce. To Państwo wypracowują ten dochód, który staje się główną składową budżetu i tworzą najatrakcyjniejsze miejsca pracy – a zatem rolą administracji jest bycie Państwa partnerem i sługą – powiedziała, cytowana w komunikacie, kierując się do przedsiębiorców minister Jadwiga Emilewicz.