Narodowy Element Wsparcia liczy kilkunastu żołnierzy, którzy pojawili się w rejonie misji dwa tygodnie przed przybyciem sił głównych Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Ich zadaniem było rozpoczęcie procesu budowy bazy PKW oraz nadzór nad wykonywanymi pracami — podaje oficjalny portal opolskiej brygady.

Żołnierze do tej pory przyjęli od włoskich gospodarzy wyznaczoną część lotniska pod stacjonowanie kontyngentu i zakończyli rozbudowę terenu, polegającą na przygotowaniu podłoża pod ustawienie bazy dla składu PKW. Po tygodniu prac inżynieryjnych żołnierze rozlokowali kilkanaście kontenerów magazynowych z mieniem, które dotarły na Sycylię transportem drogowym z 10. Brygady Logistycznej w Opolu. Kolejnym etapem było przyjęcie i ustawienie w zaplanowanych miejscach, zakontraktowanych uprzednio kontenerów biurowych, w których znajdować się będą stanowiska pracy dla żołnierzy PKW. Obecnie logistycy kończą proces wyposażenia kontenerów w meble, sprzęt biurowy i systemy informatyczne — czytamy na portalu 10. BLog. 

Żołnierze z 10 .Brygady Logistycznej to element stuosobowego kontyngentu, sformowanego przez Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej. Oprócz logistyków, pilotów i obsługi naziemnej samolotów, w skład PKW wchodzą żołnierze z Komponentu Wojsk Specjalnych, 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia, 3. Flotylli Okrętów, 6. Ośrodka Radioelektronicznego i Żandarmerii Wojskowej. Dowódcą kontyngentu jest kmdr por. Cezary Kurkowski — podaje opolska brygada.

Polski Kontyngent Wojskowy wzmocni operację wojskową Unii Europejskiej - EUNAV FOR Med (European Naval Force Mediterranean), nazywanej również operacją SOPHIA. Operacja prowadzona jest na Morzu Śródziemnym, a jej głównym celem jest zapobieganie przemytowi ludzi, broni i narkotyków do Europy, a od niedawna także szkolenie libijskiej straży przybrzeżnej oraz sił morskich.