Polacy i Litwini są zgodni co do sposobu połączenia krajów bałtyckich z siecią elektroenergetyczną UE. Do tej pory były wyspą, a do 2025 r. muszą zakończyć proces synchronizacji przesyłu energii. Polska i Litwa chcą, aby stało się to z użyciem istniejących połączeń z Polską. Problem jednak w tym, że Łotwa i Estonia chcą nowego połączenia – LitPol Link 2 – albo synchronizacji z systemem skandynawskim, innym niż kontynentalny.