W resorcie inwestycji i rozwoju odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu realizacji polityki spójności.

"Do końca 2017 r. Komisja Europejska wypłaciła Polsce 32,3 mld zł z funduszy unijnych 2014-2020. To ponad 27 proc. całej kwoty przekazane dotychczas wszystkim państwom członkowskim i jednocześnie pieniądze, które realnie napędzają gospodarkę"

- czytamy w informacji prasowej przygotowanej na konferencję.

Jak tłumaczył, cytowany w komunikacie, Kwieciński - "fakt, że Komisja Europejska wypłaciła nam 27 proc. kwoty przekazanej dotąd wszystkim państwom oznacza jedno: Polska sprawnie inwestuje europejskie fundusze". Dodał, że "porównanie danych dotyczących inwestycji unijnych w Polsce na koniec 2016 i 2017 pokazuje, że w 2017 r. polska gospodarka dostała potężne inwestycyjne turbodoładowanie". "Nie mamy wątpliwości, że przełoży się to na wzrost stopy inwestycji w IV kwartale 2017 r. Spodziewamy się wyniku dwucyfrowego" - podkreślił minister.

W przekazanej informacji czytamy, że do końca 2017 r. pozostałych 27 krajów UE otrzymało z funduszy unijnych na lata 2014-2020 łącznie 88,5 mld zł.

W komunikacie podano też, że "174 mld zł z UE uruchomiły ponad 100 mld zł pieniędzy krajowych".

Polacy w 2017 r. złożyli ponad 72 tys. wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych - czytamy. Jak dodano, to o ponad 80 proc. więcej niż w ubiegłym roku. W 2017 r. Polacy wnioskowali o dofinansowanie na 459,6 mld zł. "W ciągu roku wartość inwestycji z dofinansowaniem unijnym wzrosła o 143 proc., czyli o 163,9 mld zł" - podano.

Jak wynika z danych MIR, w ciągu roku wartość inwestycji, dla których inwestorzy poprosili o zwrot funduszy z UE wzrosła o 162 proc., czyli o 33,6 mld zł.

"Najwięcej funduszy europejskich - 58 mld zł - przeznaczono na wsparcie zrównoważonego transportu. Chodzi m.in. o dofinasowanie inwestycji drogowych, kolejowych czy transportu publicznego w miastach"

- podano w komunikacie.

Dodano, że 32 mld zł trafiły na inwestycje MŚP, dotyczące konkurencyjności, innowacyjności i B+R (badania i rozwój). "25 mld zł zainwestowano w przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Pod tym hasłem kryją się inwestycje polegające m.in. na podłączeniu do sieci ciepłowniczej czy termomodernizacji budynków" - poinformowano.

Jak wskazał resort, na ochronę środowiska, np. oczyszczanie ścieków, kanalizację czy gospodarkę odpadami, przeznaczono 12 mld zł.

Inwestycje wśród małych i średnich firm, a zwłaszcza firm rodzinnych, które zatrudniają nawet połowę pracowników w Polsce, trzeba powiązać ze sprawnym wdrażaniem środków unijnych - mówił, cytowany Kwieciński.

Jak powiedział, "siedem na dziesięć firm sektora budowlanego planuje rozszerzyć swoją działalność w ciągu następnego roku, a blisko co trzecie badane przedsiębiorstwo planuje otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w ciągu roku lub dwóch".

"To nie przypadek, że w 2017 r. produkcja przemysłowa wzrosła o 7,3 proc., a budowlana aż o 12,1 proc." - dodał Kwieciński. Podsumował, że "wniosek z tego, że Polska nie wydaje unijnych pieniędzy, ale mądrze je inwestuje".