Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński otworzył w piątek Polsko-Amerykańskie Forum Przywództwa w Miami.

- Czas, aby narracja o relacjach polsko-amerykańskich nie dotyczyła tylko bezpieczeństwa, ale także w zdecydowanie większym stopniu współpracy gospodarczej. Czyli tego, co możemy sobie wzajemnie zaoferować

– powiedział Kwieciński i wskazał szczególnie istotne pola współpracy.

- To na przykład energetyka, prace badawczo-rozwojowe i, co oczywiste, obronność – ocenił minister cytowany w komunikacie MIR.

Jak czytamy w komunikacie, w opinii ministra inwestycji i rozwoju poziom wymiany handlowej pomiędzy oboma krajami nie odzwierciedla potencjału współpracy.

- Mógłby być znacznie wyższy – powiedział Kwieciński.

MIR poinformował, że wartość obrotów handlowych między Polską a USA wynosi nieco ponad 10 mld dol. USA były w 2016 r. 12. partnerem w polskim eksporcie oraz 8. w imporcie. Polska eksportuje do USA głównie silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe, artykuły rolno-spożywcze, meble. Z USA importujemy zaś podobne artykuły, również turbiny i silniki oraz art. rolno-spożywcze, a także samochody. Największą pozycję w eksporcie i imporcie stanowią silniki i turbiny, które są efektem wspólnych przedsięwzięć m.in. w polskiej Dolinie Lotniczej.

Polsko-Amerykańskie Forum Przywództwa odbywa się 9-11 lutego w Miami, USA. Uczestniczą w nim przedstawiciele polskiej i amerykańskiej administracji (m.in. wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys), organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy.