Organizatorem spotkania i przewodniczącym strony polskiej był szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju SZ – P5 SG WP gen. bryg. Piotr Błazeusz, zaś delegacji greckiej przewodniczył zastępca szefa Departamentu Współpracy Międzynarodowej Sztabu Generalnego Sił Obrony Grecji płk Alexandros Marinos - podaje oficjalny portal SG WP.

Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. na temat sytuacji bezpieczeństwa wokół granic NATO oraz możliwości wzmocnienia współpracy, zarówno w ramach Sojuszu, jak i w formule bilateralnej.

W trakcie rozmów podkreślono dobrą ocenę dotychczasowej współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi obu państw oraz wskazano jej perspektywy na przyszłość.