Jak powiedział, jutro w kancelarii premiera odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli różnych resortów, w tym MSZ i ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego oraz przedstawicieli Sejmu i Senatu, „gdzie będzie mowa o przyspieszeniu pewnych działań, których efektem ma być dbałość o dobre imię Polski, o rzeczywiste przedstawianie historii i miejsca Polski w Europie”.

Nie chcę uprzedzać, jakie to będą działania, ale to, co już się dzieje to zmiany związane z instytutami polskimi, działania na forum międzynarodowym, dzięki którym będziemy budowali kanały formalne i nieformalne, dzięki którym będziemy mogli informować nie tylko elity, ale i media na temat tego, co się w Polsce dzieje - jaka była historia Polski i rola Polski w naszym regionie

- powiedział.

Jak dodał, niewykluczone, że także w poniedziałek dojdzie do spotkania przedstawiciela premiera z ambasador Izraela.