Celem sprawdzianu było określenie stopnia opanowania umiejętności bojowych przez żołnierzy oraz kierowania swoim zespołem przez dowódców drużyn. Zawody użyteczno-bojowe obejmowały 8 zadań bojowych zamkniętych w pętli taktycznej.

- Siłą pododdziału jest jego najsłabsze ogniwo, dlatego tak ważne jest współdziałanie całego zespołu. Ocenie podległo wyszkolenie całej drużyny. Tu nie chodzi o pokazanie swojego indywidualizmu, czyli kto jest najlepszy, tylko tego, że drużyna jest gotowa wykonać każde postawione przed nią zadanie – zaznaczył dowódca kompanii kapitan Przemysław Beczek.

Każda drużyna rozpoczynała od wykonania normy czasowej z rozkładania i składania broni. Na kolejnym punkcie kontrolnym pododdział wykonał strzelanie sytuacyjne, jakim było wycofanie pod ostrzałem przeciwnika. Po wycofaniu drużyna kontynuowała patrol. W wyniku ataku grup dywersyjnych jeden z żołnierzy został ranny. Koledzy musieli ewakuować rannego i go opatrzyć, a następnie wezwać MEDEVAC. Było to kolejne zadanie sprawdzające drużynę. 

Po wykonaniu marszu drużyna musiała ustawić grupę min tak aby opóźnić działanie przeciwnika. Gdy drużyna dotarła na piąty punkt, rozległa się komenda „maski w pogotowie, maski włóż”. 9 sekund to czas, w którym każdy żołnierz musiał prawidłowo wykonać zadanie. Kilkaset metrów dalej znajdował się 6 punkt kontrolny obejmujący przejście toru napalmowego. Liczne przeszkody wysokościowe wymagały współdziałania całej drużyny.

Ostatnie punkty sprawdzające przygotowane były na Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym, w oparciu o który żołnierze prowadzili działanie na posterunkach obserwacyjnych. Celem było wykrycie i rozpoznanie sylwetek sprzętu armii innych państw. Ostatnie zadanie polegało na programowaniu i użytkowaniu radiostacji będących na wyposażeniu pododdziału zmotoryzowanego.

W kolejnych fazach sprawdzeniu poddane będą plutony, kompania oraz cały kontyngent. Po potwierdzeniu gotowości do realizowania zadań operacyjnych i szkoleniowych w Rumunii, Polski Kontyngent Wojskowy będzie mógł przystąpić do objęcia dyżuru w ramach III zmiany dostosowanej Wysuniętej Obecności NATO.